Ring: 0240-125 70

Nordic Rail Control & Competence AB

Vi är ett företag som erbjuder utbildning, kontroll och specialistkompetens inom den skandinaviska järnvägsinfrastrukturen.

rail3

Utbildning:

 • Råd o Skyddsanvisningar
 • BASÄVISTA=vistas i spår
 • BASÄSOS = Skydds o Säkerhetsledare
 • BASÄTSM = Tillsyningsman A/E/L skydd
 • BASTAB = Stabilitetspåverkande arbeten

Control:

 • Ibruktagningsledning
 • Ibruktagningsbesiktning
 • Säkerhetsbesiktning
 • Underhållsbesiktning

Competence:

 • Instruktörer ban-/svets-/trafiksäkerhet
 • Projektledare
 • Arbetsledare

Utbildning inom järnvägsinfrastrukturen/entreprenaden med fokus på trafiksäkerhet, kvalitetskontroll och specialistkompetens.